Kalk

Jordbrukskalkning

Jordbrukskalkning är viktigt och görs för att få rätt pH, kalcium eller magnesium. Vid GPS-kalkning läggs alltid kalken på rätt ställe.

Rätt pH gör att näringsämnen som behövs till växten tas upp optimalt. Upptag av fosfor och kväve går ner till 70-80 % vid fel pH och går över 100 % när det är rätt (dvs upptag är större än tillförseln).

Kalcium behövs som näringsämne samt att det minskar problem med rotsjukdomar, Ca-tal skall helst vara över 250. Trots högt pH kan Ca-tal vara lågt.

Att använda kalk med magnesium är det billigaste och effektivaste sättet att tillföra magnesium till jorden.
Se vårt kalksortiment nedan och välkommen att höra av dig om du har frågor! 


Leverantörer: Nordkalk

Produkt Varutyp Mg % NV CaO %

Kalkvärde,
1 år/5 år*

Glanshammar

       
Nordkalk Bas 12 Krossad dolomit 0-2 mm  12,0  54 34 / 44
Nordkalk Plus 12 Dolomitmjöl 0-0,2 mm 12,0  54 54 / 54

Ignaberga

       
Nordkalk Bas Krossad kalksten 0-3 mm 0,3  50 30/44
Nordkalk Bas 4 Krossad kalksten & dolomit 0-3 mm 4,0 51 30 / 46
Nordkalk Plus Kalkstensmjöl 0-0,2 mm 0,3 50 50 / 50
Nordkalk Direkt 4 Kalk o dolomitkross och mjöl 0-3 mm 4,0  51 37 / 47 
Nordkalk Bas 12 (Estland)   Krossad dolomit 0-3 mm 12,4 58 31 / 47

Jämtkross, Brunflo

       
Nordkalk Bas Krossad kalksten 0-3 mm 0,6 46 36 / 41
Nordkalk Bas 12 Krossad dolomit 0-3 mm 12,5 58 35 / 56

Köping

       
Nordkalk Bas Forsby Krossad Kalksten 1,2 50 35 / 46
Nordkalk Aktiv Struktur** Strukturkalk*** >15% Aktiv CaO 1,0  51 48 / 48
Nordkalk SL KÖ** Släckt kalk 0-0,1 mm 0,7  73 73 / 73

Landskrona

       
Nordkalk SL LA** Släckt kalk 0-0,1 mm 0,7 73 73 / 73

Orsa

       
Nordkalk Bas Krossad kalksten 0-2 mm 0,5 54 33 / 47

Örnsköldsvik, Husum

       
Nordkalk Aktiv **

Strukturkalk***10-20 % Aktiv CaO
(Innehåller ca 5 % kalksten 3-15 mm)

0,4 55 ej testad

Uddagården

       
Nordkalk Bas Krossad kalksten 0-2 mm  0,5 48 26 / 36
Nordkalk Bas 4   Krossad kalksten & dolomit 0-2 mm 4,0  48 31 / 39
Nordkalk Plus Kalkstensmjöl  0-0,2 mm 0,6 48 48 / 48
Nordkalk Direkt 4 Kalk o dolomitkross och mjöl 0-2 mm 4,0 50 38 / 46
Nordkalk Direkt Kalkstenskross och mjöl 0-2 mm 0,5 48 34 / 44
         

 

* Metodens noggrannhet gör att kalkvärdet har en variation på +/- 3 enheter.

** Ej godkänd i ekologisk odling

***Strukturkalken innehåller aktiv CaO, vilket är klumpbildande vid lagring. All strukturkalk har fraktion 0-0,5 mm

  från början av tillverkningsprocessen. Alla produkter för strukturkalk finns i begränsad mängd.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter