Läs våra onlinetidningar »

Foder för lönsam lammproduktion

Fiol LammStart

Fiol LammStart är ett unikt startfoder för de minsta lammen. Såväl överlevnaden som det fortsatta produktionsresultatet hänger mycket på näringsintaget den här perioden. Såväl fodrets struktur som sammansättning stimulerar lammens kraftfoderkonsumtion och ger en extra viktig näringstillförsel. Fiol LammStart levereras som en extra liten pellets och fodret är sammansatt av råvaror av högsta kvalitet, utvalda för sina förträffliga egenskaper vad gäller smaklighet och smältbarhet. Fiol Lammstart har ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Med Fiol LammStart utnyttjar man lammens tillväxtkapacitet på bästa sätt samtidigt som man sparar tackan. Erbjud Fiol LammStart så tidigt som möjlig, och tills dess att lammen är ca 6 – 10 veckor gamla eller till ca 2 veckor efter avvänjning för en problemfri avvänjning. Produkten lämpar sig även för den nylammade tackan
de första 5 dgr.

   

Fiol Vital

Till tackorna
Fiol Vital har ett högt och koncentrerat näringsinnehåll och ges till de dräktiga tackorna, från senast sex till åtta veckor innan lamning och under hela digivningsperioden. Första tiden efter lamning är kritiskt för tackan eftersom mjölkproduktionen ökar snabbare än foderkonsumtionen. Eftersom Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder hjälper det tackan att snabbt vända sin negativa energibalans och producera maximalt med mjölk. Vitamin- och mineralinnehållet i Fiol Vital är anpassat för att stimulera till friska och pigga lamm. E-vitaminet i Fiol Vital är dessutom delvis i naturlig form. E-vitamin i naturlig form tas upp och utnyttjas bättre av idisslare. Rätt nivåer på vitaminerna och mineralerna i fodret visar sig som lägre lammdödligheter samt att lammen snabbt efter födseln kommer upp och igång med att dia. Såväl råvaruvalet som nivån på mineralerna har gjorts för att undvika urinsten.
 
Till lammen
Proteinnivån i Fiol Vital är hög och är därför också väl lämpad för en hög lammtillväxt. Erbjud Fiol Vital antingen direkt efter födseln eller efter en period med Fiol LammStart.  Hög lammtillväxt är oftast vägen till bästa lönsamhet. Fiol Vital är ett smakligt och koncentrerat foder med en sammansättning som stimulerar till hög tillväxt. Men också rätt tillväxt. Fodrets balanserade sammansättning ger en slaktkropp som betalar sig bra.
 

Fiol Får

Fiol Får är ett utmärkt tillväxtfoder för de lite äldre lammen. Ett äldre lamm fungerar fullt ut som en idisslare och kan utnyttja andra råvaror än de yngre lammen. Dessutom minskar proteinbehovet ju äldre lammet blir. Fiol Får är också ett utmärkt kompletteringsfoder till sinlagda tackor och baggar när tillgången eller kvaliteten på grovfodret inte räcker till. Fiol Får innehåller också mineraler och vitaminer. Tackans, lammets och baggens behov av E-vitamin är högt. Därför har Fiol Får ett högt innehåll av E-vitamin och det delvis i naturlig form. Den naturliga formen utnyttjas bättre. E-vitamin stärker bland annat immunförsvaret. Även Fiol Får kan ges i höga givor utan att orsaka urinsten.
  

Fiol Böna

Allt fler väljer att blanda sitt kraftfoder själv eller har möjlighet att blanda foder i mixervagn. Oftast finns spannmål på dessa gårdar och det som saknas är högvärdigt protein, fett och inte sällan också energi. För att möta dessa specifika behov har vi specialanpassade proteinfoder för hemmablandare. Fiol Böna är ett foder i pelletskross som kan blandas med spannmål och säljs i säck om 500 kg. Variera inblandningsprocenten av Fiol Böna efter grovfodrets energi och proteinnivå samt efter djurets näringsbehov. Komplettera fodestaten med ett vitaminiserat mineralfoder.
  

Pdf-arkiv
Kraftfoder och fodertillskott till Får (104 kb, pdf)

Axving

Svenska Foder AB

Telefon 0510-828 00

Kundservice 020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter