Svenska Foder lämnar plats åt krönikörer under temat:

Vi kan bättre!

Många är de familjemiddagar, restaurangbesök och grillfester där jag har ställt den obekväma frågan om köttet är svenskt. För fem till tio år sedan var det knappt ingen som kunde svara på vilket ursprung köttbiten hade. Om jag ändå till slut kunde få ett svar så var det liksom ingen som förstod varför köttets ursprung var viktigt. Kött som kött, det var t.o.m. så att det var snäppet finare om köttbiten hade rest en bit innan den hamnade på tallriken. 

I den här verkligheten jobbade den svenska köttbranschen på. Det blev som det blev och det var bara att acceptera att den svenska köttproduktionen sakta men säkert minskade, samtidigt som vi var medvetna om att Sveriges köttbönders syn på djur och djuruppfödning skiljde sig från de flesta andra länder genom att man hade en mycket hög ambition och kompetens när det gäller djuromsorg. Svenska köttbönder har länge arbetat förebyggande med miljö, skötsel, hygien, djurhälsa och smittskydd. Att förebygga är bättre än att bota, har varit en ledstjärna ända sedan BIS-programmen under nittiotalet. Det svenska samhällets syn på djur har också bidragit till att den svenska lagstiftningen på området är omfattande och ligger generellt på en högre nivå än de flesta andra länder. Detta har utmynnat i att vi är världsledande i låg förbrukning av antibiotika under uppfödningen samtidigt som vi har en klimatsmart produktion. 

Under våren 2014 befann sig svensk grisproduktion i kris. Den svenska djurproduktionen har ett högt kostnadsläge och därför har vi haft svårt att konkurrera på en öppen marknad när villkoren och förutsättningarna är så helt olika våra konkurrentländers. För att rädda svensk grisproduktion tog dåvarande Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer inom svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan vars mål är att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd. Detta var nytt inom svensk köttproduktion. Vi har varit bra på att lösa andras problem, d.v.s. djurbönderna varit snabba med att skylla på slakten och myndigheterna för sin dåliga lönsamhet samtidigt som slakten framförde att problemet fanns hos bönderna och handel. Handel och grossister hävdade att slakten var problemet och så vidare. Inom Handlingsplan gris fick varje aktör i värdekedjan istället ange vilka åtgärder kan min organisation göra för svensk grisproduktion. Dessa åtgärder blev tillsammans en stark ”action plan” för en framgångsrik svensk grisproduktion. Bl.a. gjordes stora insatser för att marknadsföra det svenska grisköttet. En butikskampanj som fokuserade på grisköttets ursprung genomfördes i 700 butiker samtidigt som Livsmedelsverket och Jordbruksverket ökade sin kommunikation runt den låga förbrukningen av antibiotika inom svensk köttproduktion. Effekterna av de åtgärder som genomfördes var häpnadsväckande. Plötsligt var debatten runt antibiotika och den intakta grisknorren massiv. Parallellt med det påbörjade arbetet inom Handlingsplan gris så skapades även Handlingsplaner för både nöt och lamm. Sedan dess har avräkningspriserna stigit och investeringsviljan ökat markant hos svenska köttbönder. 

Vad var det egentligen som hände? Jo, köttbranschen bestämde sig och vi gjorde det tillsammans. En del av det omfattande arbete som genomförs inom Handlingsplanerna just nu hade säkert genomförts ändå och fokus på antibiotikaresistens och klimat, som i sin tur gynnar den svenska djurproduktionen hade ändå pågått. Men att arbeta tillsammans i hela värdekedjan för svenskt kött är ett framgångskoncept som gör att vårt svenska kött är starkare än någonsin. Vi bestämmer själva över framtiden för svenskt kött genom att tillsammans arbeta mot gemensamma mål med stolthet och envishet. Och när jag, under sommarens grillfester, frågar om köttets ursprung så kommer nära 100 % svara att det är svenskt. Framtiden tillhör oss! Tillsammans vänder vi trenden!

Theres Strand
Svenska Köttföretagen AB

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter