Ingen kan göra allt, alla kan göra något, men tillsammans kan vi göra allt!

”Ingen kan göra allt, alla kan göra något, men tillsammans kan vi göra allt” är ett utmärkt motto att följa. För att få driv i såväl bransch som företag måste man försöka förbättra det man sysslar med. Gör vi alla det, kommer det att märkas. Som företag är vi djupt medvetna om de utmaningar lantbrukare brottas med – men potentialen i allt kunnande och all erfarenhet är otrolig. Det blir vi inte minst varse på sammankomster som Borgeby Fältdagar och Brunnby Lantbrukardagar – som utställare blir vi inspirerade och peppade av allt engagemang och uppfinningsrikedom som blir synligt under dessa mässor. Våra många lokala kundträffar och fältvandringar är andra arenor för liknande meningsfulla utbyten.

En positiv del av vår bransch är att de svenska djurbönderna under en period sett stigande mjölkpriser och ökad efterfrågan på svenskproducerat kött. De svenska konsumenternas lojalitet med svenskproducerade lantbruksvaror är bra för den svenska marknaden – detta måste vi bygga vidare på. Vi vill se nyetablering och investeringar som ökar den svenska produktionen. Som affärspartner till svenskt lantbruk arbetar Svenska Foder för att stärka det lokala lantbrukets konkurrenskraft. Vi måste vara på topp om din produktion ska vara på topp. Via utveckling av produkter och tjänster som flyttar fram positionerna, drar vi vårt strå till stacken. 

I skrivande stund är vi mitt uppe i skördearbetet. Årets växtsäsong har inte varit utan utmaningar. Men enligt Jordbruksverkets skördeprognos ser det ändå ut att bli en större skörd än vad som förutspåddes innan sommaren. Det ser också ut som att vi har kvalitéerna med oss på spannmålen med höga proteinhalter. Nu hoppas vi att sensommarvädret ger oss bra förutsättningar framåt också. En bra skörd ger positiva signaler inför nästa år. Sverige producerar kvalitet!

När vi nu går in i andra halvåret av 2017 arbetar mina medarbetare och jag vidare mot målet att skapa värden för våra kunder. Som organisation har vi ett ansvar att alltid vilja bli effektivare för att möta kraven för ett konkurrens-kraftigt svenskt lantbruk.

Som sagt: Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Men tillsammans kan vi göra allt! Det fortsätter vi med nu. Det gör hela skillnaden.

 

Carsten Klausen VD
 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter