Bra foderval vid grovfoderbrist

För att möta årets allvarlig brist på grovfoder har vi utvecklat tre helt nya Tuvaprodukter, Tuva Grov, Tuva Snabb och Tuva Eko Grov20. De är en vidareutveckling baserad på vår erfarenhet av vad som fungerar i grovfoderfattiga foderstater. De har sin utgångspunkt i vårt sedan länge existerande Rosa Grönmix som under åren använts med goda resultat när det tillfälligtvis varit brist på grovfoder.

De nya fodren är utvecklade för att platsa i grovfoderfattiga foderstater, men lite olika sådana. Med ett större sortiment och mer specifika foder får du en större flexibilitet och en bättre totalfoderstat nästan oavsett hur din grovfodersituation ser ut.

Tuva Eko Grov20

Tuva Eko Grov20 innehåller 20% råvaror som räknas som ekologiskt grovfoder. Råvarorna i Tuva Eko Grov20 är 100% ekologiska/KRAV certifierade. Såväl protein- som stärkelsenivån ligger på en hög till medelhög nivå, vilket innebär att Tuva Eko Grov20 är utmärkt som enda kraftfoder till en mindre giva grovfoder, även när delar av grovfodret består av halm. Tack vare att produkten får räknas som 20% grovfoder (fram till 15/6-19 och förutsatt att du har grovfoderbrist) går det att även på en mindre mängd eget grovfoder klara sin grovfoderandel och undvika avdrag på mjölkavräkningen.

Tuva Eko Grov20 innehåller en viss mängd mineraler. Det innebär i praktiken att räknat på mineralfri ts-andel innehåller Tuva Eko Grov20 alltid något mer än 20 % grovfoder.

Tuva Grov

Ett prisvärt alternativ till grovfoder. Tuva Grov är fodret med mest fiber i vårt sortimentet. När du vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion rekommenderar vi att du kompletterar med Tuva Grov så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. Tuva Grov har inga krav på tillsatta mineraler eller vitaminer. Tuva Grov finns också att beställa i storsäck (ca 600 kg).

Tuva Snabb

Energirikt foder som passar till mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm. Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet samt en hel del stärkelse och fett. Tuva Snabb har inga krav på tillsatta vitaminer eller mineraler.

Rosa Grönmix

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker. Den är utvecklad för att platsa i en kvigfoderstat tillsammans med endast halm och ger då alldeles utmärkta resultat. Under åren har den också visat sig fungera bra i många andra foderstater och blivit ett populärt val vid en måttlig grovfoderbrist också till korna.

Rosa Grönmix är som ett mellanting mellan Tuva Grov och Tuva Snabb och innehåller mycket fibrer och minimalt med stärkelse. Man ska naturligtvis alltid räkna en foderstat och se att djurets näringsbehov fylls och att de olika näringsämnena är i balans, men Rosa Grönmix kan ersätta delar av grovfodret. En vanlig lösning är att man plockar bort några kg ts grovfoder, ofta 3-4 kg ts, och ersätter med ungefär lika många kg Rosa Grönmix. I Rosa Grönmix ingår tillsatta vitaminer och mineraler.

Vill du veta mer berättar våra säljare gärna mer om hur du bäst fodrar för att lösa din grovfoderbrist.

Här hittar du näringsinnehållet

Här hittar du praktiska råd om hur du ska välja rätt konventionella foder utifrån din situation.

Här hittar du lite fler allmänna råd om vad som kan vara bra att tänka på vid grovfoderbrist


Kategorier i: , ,