Rosa FärdigfoderSkonsamma färdigfoder med mycket energi och AAT

Rosa är smakliga, energirika och skonsamma färdigfoder. Vid första anblicken ger de inte alltid den billigaste lösningen i en NorFor optimering. Men vi, såväl som korna, vet att de ofta är bästa lösningen för en långsiktigt hög och framförallt lönsam mjölkproduktion. Stärkelsenivån begränsas till förmån för skonsamma energikällor och smältbara fibrer. Proteinråvaror väljs baserat både på aminosyraprofil och övriga egenskaper. En viss mängd soja ingår alltid. Rosa är ett utmärkt val i alla foderstater, med eller utan toppfoder, inte minst till de högavkastande korna samt tillsammans med majsensilage.

Rosa Energi

Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll. En måttlig stärkelsenivå och mycket fiber av god kvalitet ger ett foder som är skonsamt mot vommiljön. Det gynnar hälsan och mjölkproduktionen.

Rosa 126

Smakligt foder med traditionellt högt energiinnehåll och extra protein. Balansen mellan en måttlig stärkelsenivå och en hög nivå av smaklig och lätt nedbrytbar fiber ger ett skonsamt foder som passar med alla typer av grovfoder, inte minst majsensilage.

Rosa 129

Proteinstarkt färdigfoder. Fiberkvaliteten är god och på råvarusidan ställs höga krav på betfiber och soja. Rosa 129 är ett ypperligt val i alla foderstater, inte minst till högmjölkare och tillsammans med majsensilage.