Tuva Färdigfoder till mjölkkorFör bete samt späda och proteinrika ensilage

Tuva Fiber

Tuva Fiber är ett färdigfoder med högt fiberinnehåll och begränsad proteinnivå. Tuva Fibers nivåer och egenskaper på både fiber och protein är anpassade till bete samt späda och proteinrika ensilage. För att inte belasta vommen har stärkelseinnehållet i Tuva begränsats. Tuva kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med passande toppfoder.