Topp

Topp är energitäta foder med hög andel vomstabilt protein, sammansatta av väl valda råvaror. En hög andel betfiber, sojaprodukter och skyddat fett är andra kvaliteter som gör Topp till en bra investering för dina högmjölkare. Fördelarna i Topp finns i tre foder med stigande proteinnivå. Tip Topp är en unik produkt i Topp med bland annat propylenglykol och niacin speciellt för nykalvade kor.

Energi Topp

Smakligt foder med lång tradition. Passar i de allra flesta foderstater, även till de spädaste grovfodren. Högt fiberinnehåll av god kvalitet, hög energinivå och en hög andel vomstabilt protein utmärker Energi Topp.

AminoTopp

Amino Topp har det traditionella höga energiinnehållet. Amino Topp tillför en hel del protein till foderstaten, protein som i hög utsträckning är vomstabilt.

PBV Topp

Med PBV Topp tillförs foderstaten mycket energi i en skonsam form. Proteininnehållet är högt, och baseras på en varierad råvarusammansättning och är i relativt hög utsträckning vomstabilt.

Tip Topp

Med Tip Topp i foderstaten under laktationens första 100 dagar kan du förutom en tidigare brunst och bekräftad dräktighet förvänta dig en mjölkökning på 1-2 kg samt minskad risk för acetonemier.