Fiberrikt foder till mjölkkor

Tuva 27 Stabiliserande fiber & protein

Tuva 27 är anpassat till spätt bete eller tidigt skördat vallfoder. Genom kombinationen av flera råvaror och med fokus på fiber- och proteinkvalitet passar Tuva i foderstater där vommen behöver stabiliseras. Egenskaperna på fiber och protein är anpassade till ett spätt och tidigt skördat vallfoder. En stabil vommiljö förbättrar dess funktion. Fettinnehållet är anpassat till en hög grovfodergiva.