6Tolv - ett sätt att tänka!

6Tolv är ett projekt som sträcker sig fram till 2020. Projektet syftar till att höja skördarna på framförallt vete- och rapsodlingen i Sverige. Det är också en strävan att höja kompetensen för den svenska växtodlingen totalt. 14 engagerade lantbrukare, fyra leverantörer – Bayer, BASF,Yara och LMI - samt ett antal säljare i olika regioner kommer målmedvetet att prova sig fram för att öka skördenivåerna. 

Strategin är att lyssna av, dela med sig av kunskap med ett och samma mål för ögonen: Att dra nytta av vad som faktiskt ger resultat.

Nu utvecklar vi 6Tolv till att gälla även maltkorn. Vi har sett att det finns många obesvarade frågor när det gäller kvaliteten i maltkorn. Läs mer här: 6Tolv går all in på Maltkorn
 


Vad gör vi i 6Tolv?

Vad kommer vi att titta närmare på under kommande säsonger?

 • Sortval
 • Såtidpunkt
 • Utsädesmängd
 • Gödsling
 • Ogräsbekämpning
 • Svampbehandling
 • Mikronäring
 • Bladanalys
 • Kväveoptimering
 • N-tester
 • Planträkning
 • Skotträkning
 • Jordanalys
 • Skördeoptimering

   Gårdar som ingår i projektet: 

Mälardalen

I Mälardalen arbetar vanligtvis Emma Vendel men är nu föräldraledig, vikarierar för Emma gör Nina Sixtensson växtodlingssäljare.

 • Grillby, Mälby Gård - Magnus Ivedal
 • Enköping, Brunnsholms Säteri - Peder Rinman

Öst

I Öst arbetar växtodlingssäljare Anders Johansson, Mattias Laitamaa, Stefan Olsson.

 • Vadstena, Nolo lantbruks AB - Hans-Erik & Lars Lorin
 • Jönåker, Patrik & Ulf Aulin
 • Örebro, Tord & Mattias Göransson

Väst

I Väst arbetar växtodlingssäljare Johanna Rosengren Petterson. 

 • Lidköping, Joakim & Peder Tobiasson
 • Hova, Ulrik Larsson
 • Vinninga, Bo & Rasmus Helin
 • Vinninga, Eke Lantbruk - Johan Bergström
 • Örslösa, Markus Ahlèn
 • Läckö, Carl-Fredrik Svederberg

​​Syd

I Syd arbetar Växtodlingssäljarna Torbjörn Eriksson, Johan Nilsson och Göran Karlsson.

 • Ystad, Charlottenlunds Gård - Per Landén
 • Halmstad, Heagårds Egendom AB - Håkan Nilsson & Philip Hedeng
 • Vassmolösa, Kulltorp - Kenneth Johansson

ARKIV

6Tolv i Tidningen, juni 2014 

6Tolv-projekt på Hooks Herrgård 

Utmana dina invanda uppfattningar

 

VIDEO

6Tolv - INTRODUKTION

6Tolv i Mälardalen

6Tolv Strategimöte i Knästorp, Skåne

6Tolv på Borgeby Fältdagar

6Tolv - När tröskar vi rapsen?

Kort fakta om sort och utsädesmängd

Påverkar skördetidpunkt utbytet i rapsen?

6Tolv på Läckö Kungsgård

Påverkar skördetidpunkt utbytet_andra skördetillfället

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter