Slaktgrisen i fokus

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har under de senaste åren varit i princip oförändrad. Men spridningen mellan besättningar är stor och det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en outnyttjad möjlighet.

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt. Energiinnehållet i foder är här redovisat i MJ nettoenergi.

 

Produktionsuppföljning

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt. Energiinnehållet i foder är här redovisat i MJ nettoenergi.

 

Fodereffektivitet

Det är viktigt med resultatuppföljning.  Den statistik som årligen redovisas av Svenska Pig är intressant att studera. Där framgår det tydligt att tillväxt och fodereffektivitet i genomsnitt bara visat små förbättringar under de senaste åren. Men riktigt intressant blir det om man jämför årsmedeltalen med resultaten för den fjärdedel av besättningarna som har den allra högsta tillväxten. 

I diagrammet här bredvid kan du se vilka möjligheter som finns men som ännu inte uppnås av fler än en fjärdedel av besättningarna. Med rätt foder och bra management kan man komma långt!

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter