Desinfektion


Stalosan F
Absorberar fukt och avdödar mikroorganismer på djurens liggplats. Stalosan F är effektivt för förbättring av sanitära förhållanden i alla typer av stall. Djurhälsan förbättras och sjukdomar såsom mastit, klövproblem, höga celltal och diarré hos kalvar minskar. Kan användas medan djuren befinner sig i stallet, på exempelvis båspallen eller i djupströbädden. Stalosan F absorberar fukt och avdödar bakterier, virus svamp och parasiter. Stalosan F minskar också luftens innehåll av ammoniak vilket kan minska frekvensen av luftvägsinfektioner hos kalvarna. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor. Kan med fördel användas både i klövbad och i stövelbad.

Stalosan Basic
Stalosan Basic bryter ner biofilm och ammoniak vilket leder till bättre stallmiljö och hygien på djurens liggplats Stalosan Basic är en uttorkande produkt som sänker pH värdet i stallmiljön. Produkten bryter ner ammoniak och vatten till ammoniumsulfatpulver. Stalosan Basic bryter även ner biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste och ger bättre möjlighet för uttorkning. Produkten kan användas när djur finns i stallet.

Virkon® S
Effektiv produkt mot virus, svampar, bakterier och sporer. Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Effektivt mot virus, myko-plasma, bakterier, svampar och sporer. För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft - och vatten-desinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Virocid
Snabbverkande desinfektionsmedel för bl.a. stallar och inredning. Virocid ™ är ett kraftfullt desinfektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt. Verkar vid temperaturer från 4 grader och uppåt. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC).

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter