Järnpreparat

 

  

 
 
 
 
Produkt
Egenskap
Allmänt
Förp.strl
Pall strl
SF Järnpellets
Pelleterat järntillskott för smågrisar
Smaklig produkt med mikromineraler, vitaminer och syror
 
20 kg/säck
640 kg
Gristorw
Torvprodukt
Järnberikad torvprodukt som ger sunda smågrisar
  
50 lit/säck
48 säckar
Porcofer
 
 
 
 
 
Järntillskott till spädgrisar
Ersätter helt första järninjektionen
5kg/hink
360 kg
 
 
 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter