Rengöring och Desinfektion 

Rengöring

Allround Såpa

 • Löser effektivt upp hinnor av fett och protein
 • Miljö- och användarvänlig sammansättning
 • Kraftig och långverkande skumeffekt

 

Desinfektion
Stalosan F - torrdesinfektion

 • Antimikrobiell effekt och avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter
 • Sänker andelen ammoniak
 • Har lågt pH vilket minskar risken för diarré och luftvägsinfektioner 
 • Kan avändas till alla djurslag, även när djuren finns i stallet. 

Stalosan Basic - torrdesinfektion

 • Uttorkande produkt som bryter ned ammoniak och ger en bättre stallmiljö
 • Bryter ned biofilm vilket gör det svårare för bakterier att få fäste
 • Kan användas när det finns djur i stallet

Virkon® S

 • Effektiv produkt mot virus, myko-plasma, svampar, bakterier och sporer. 
 • För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill.
 • Kan användas när djur finns i stallet 

Virocid

 • Kraftfullt och snabbverkande desinfektionsmedel
 • Tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer
 • Internationellt testat och erkänt

Rengöring och desinfektion för vattenledningar

CID 2000

 • Avlägsnar biofilm och mineraliska beläggningar
 • Är skonsam mot material av plast och rostfritt stål
 • Ger den största reduktionen av mikrobiell tillväxt
 • Är en väl beprövad produkt med mycket brett avdödningsspektrum

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter