Kalvnäring

Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering. Kalvnäring erbjuder en flexibel och hygienisk lösning. Den är också oftast billigare än helmjölk och ger möjlighet att istället kunna sälja mer mjölk. Kalvnäring går om man vill, att koncentrera för att nå höga tillväxter. Erbjud en hög giva kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen kommit igång. Det lönar sig. Men erbjud alltid samtidigt kraftfoder redan från dag ett för att så snart som möjligt få igång konsumtionen av kraftfoder.

Rätt temperatur ger flera fördelar för kalven

Optimal utfodringstemperatur till kalven: 37-39 °C

• Med rätt temperatur och naturlig drickställning för kalven fungerar bollrännereflexen och mjölkgivan hamnar precis som den ska i löpmagen.

• Med rätt och tillräckligt hög temperatur på mjölken undviker man att kyla ner kalven. En nedkyld kalv behöver energi för att bli varm.


Delikat

• Skummjölksbaserad
• Lågpastöriserat skummjölkspulver
• Årstidsanpassad

Delikat är en kalvnäring som innehåller 50 % skummjölk vars höga smältbarhet har ett särskilt värde för de unga kalvarna.

Skummjölk koagulerar i löpmagen och hålls kvar där tillsammans med övriga ingredienser under en längre tid. Det ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som risken för diarré minskar. Lägg därtill att skummjölken är lågpastoriserad vilket ökar fodervärdet för kalven ytterligare.

Delikat är årstidsanpassad, läs mer om fördelarna på nästa sida. Vill du bara använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden är DeliIkat ett utmärkt val.


Beredd

• Proteinrik
• Lätt syrad
• Årstidsanpassad

Beredd är en lätt syrad kalvnäring vars höga proteinnivå gynnar kalvens tillväxt och juverutveckling.

Produkten är baserad bland annat på skummjölk och vassleproteinkoncentrat som båda har en hög smaklighet och hög.

smältbarhet. Tack vare en extra skonsam torkningsprocess garanteras att mjölkens naturliga antikroppar finns kvar i produkten och kommer kalven till godo.

Beredd är årstidsanpassad, läs mer om fördelarna på nästa sida. Vill du bara använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden är Beredd ett utmärkt val.


EwoTopp

• Prisvärd
• Syrad kalvnäring
• Anpassad för kalvar äldre än 2 veckor

EwoTopp är en syrad kalvnäring vilket reducerar magstörningarna och gör den extra lämplig att använda i kalvammor.

Produkten går att syra ytterligare. EwoTopp har en hög proteinnivå för att stimulera till en hög tillväxt. Produkten är främst anpassad för kalvar över 2 veckors ålder.

Produkten är ett utmärkt alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.


Ökat fodervärde för kalven med en omsorgsfullt vald kalvnäring:


Årstidsanpassad kalvnäring
Årstidsvariationerna påverkar kalvarna. Under vintern är smittrycket oftast högre än under sommarperioderna. En årstidsanpassad kalvnäring maximerar kalvens tillväxt utifrån rådande årstid. Under vinterhalvåret fokuseras extra på kalvens hälsa genom tillsats av probiotika och särskilt höga nivåer av omega-3 fettsyror. På sommaren ligger nivåerna av aminosyror och smörfett högre för att stimulera till en högre tillväxt. Både Beredd och Delikat är årstidsanpassade.

åvaruvalet påverkar smältbarheten
Kalven är till en början enkelmagad och vommens utveckling påverkas till stor del av utfodringen. Råvarusammansättningen på kalvnäringen är oerhört viktig för att utgöra ett så högt fodervärde som möjligt för kalven. Smältbarheten och fodervärdet för olika råvaror varierar med kalvens ålder. Dessutom påverkas smältbarheten av den behandling som råvarorna utsatts för. Skummjölkspulver är ett exempel. Skummjölkspulvrets fodervärde för kalven påverkas i stor grad av pastöriseringstemperaturen vid framställningen. En låg pastöriseringstemperatur påverkar proteinerna i skummjölkspulvret i mindre utsträckning, resultatet blir ett skonsamt skummjölkspulver med högre smältbarhet och proteinutnyttjande. Beredd och Delikat innehåller ett skonsamt skummjölkspulver som framställts vid låg temperatur.

Tillverkningstekniken påverkar smältbarheten
Främsta energikällan i en kalvnäring utgörs av fett. Fettets tillgänglighet för kalven påverkas av tillverkningstekniken som används vid framställning. Genom att utnyttja en skonsam tillverkningsteknik med stora temperaturskillnader ökar fettets tillgänglighet i kalvens magtarmkanal. Fett och protein blir tillgängligt samtidigt för att kunna utnyttjas som näring till kalven. Andra tillverkningsprocesser kapslar in fett i ett skal av protein vilket gör att energitillgängligheten begränsas till dess att proteiner smälts. Beredd och Delikat är tillverkade med den skonsamma tekniken som ökar smältbarheten på den färdiga kalvnäringen. 

Läs mer om innehållet i våra produkter

>>Näringsinnehåll


Röst från fältet - Delikat, årstidsanpassad kalvnäring
>>Bertil, Börje & Bengt Jansson, Framnäs Gård, Mellerud

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter