Så det foder du vill fodra. Fodra det du sår

Grovfodret har en central roll i såväl nötkreaturens som fårens och hästarnas foderstater. Det som skiljer djuren åt är vilket näringsbehov de har. Med rätt produkter och kunskaper har du alla möjligheter att odla och skörda grovfodret enligt de förutsättningar som just dina djur kräver.

Det är viktigt att se växtodlingen som en del av foderproduktionen. Den börjar med planering och fröval och avslutas inte förrän fodret, med rätt näringsinnehåll, smakligt, välensilerat med bra hygien och utan att ha tagit värme ligger framför mulen. Arbetsgången är densamma oavsett vilket näringsinnehåll som eftersträvas eller vilken typ av djur som är kunden.

I Nytt & Nyttigt om Grovfoder - du hittar den här till höger - är det precis detta vi gjort. Svenska Foder har helheten. Produkterna och kunskapen om hela kedjan, från frö till foderbord. Nu har vi tagit ytterligare ett steg och samlat alla våra produkter och kompetenser så att de kan ge dig den slutprodukt som är bäst för dina djur.

Lycka till med din produktion!

 


Nytt & Nyttigt om Grovfoder 2016

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter