SiloSolve har många fördelar

SiloSolve är effektiva biologiska ensileringsmedel. De är sammansatta av en kombination av olika bakterier som jobbar tillsammans för att ge det specifika skydd som efterfrågas i varje läge. Produkterna utsätts kontinuerligt för tester och deras effekt är väl dokumenterade i en rad försök.


Vilken SiloSolve ska jag välja?

 

 

 


 

SiloSolve Direkt

 

SiloSolve FC & FC Eko 

 

SiloSolve Total

 

SiloSolve OS

 

 

 
   

 

 

 

 


 

SiloSolve produceras av Christian Hansen som är ett erkänt och väletablerat namn på ensileringsmarknaden. Deras produkter har i vetenskapliga försök visat sig vara bättre än de traditionella kemiska produkterna. Produkterna är grödspecifika och valet av bakterier och enzymer är noggrant anpassat såväl för typen av gröda som för dess torrsubstans.
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter