OS SiloSolve

Ett biologiskt ensileringsmedel som ger extra skydd för översta lagret i silon. I SiloSolve OS kombineras tre olika mjölksyrabakterier med natriumbensoat. Mjölksyrabakterien Lactococcus lactis O-224 är en mycket speciell bakterie som konsumerar syre. Denna kombineras med två andra mjölksyrabakterier som har en kraftfull förmåga att snabbt sänka pH. Tillsammans ser dessa till att fort bilda en sur, stabil och syrefri miljö i din silo. För att ytterligare skydda mot jäst och mögel ingår också natriumbensoat. Tack vare det låga pH:t som bakterierna åstadkommer ökar natriumbensoatets effekt.

Extra skydd för översta lagret

Hur noggrann man än är under inläggningen är det ofta svårt att undvika ett tunnare eller tjockare lager överst i silon som måste kasseras. Har man riktig otur finns där även synligt mögel. SiloSolve OS är speciellt framtagen för att användas på översta lagret i silon, men kan självklart också användas i hela silon. Tydliga försökresultat visar att SiloSolve OS minskar mängden jäst och mögel när översta lagret behandlats med SiloSolve OS, se diagram.

Försöksresultat visar att lagringsstabiliteten, tiden innan ensilaget ökar i värme, förlängs med ungefär en vecka, ts-förlusterna minskar med upp till 60 % och mängden kasserat ensilage
har man sett minskat med 10 %.

Översta lagret i silon behandlas med SiloSolve OS antingen genom att lösningen vattnas i samband med att de sista 5-10 lassen läggs in eller genom att de appliceras med SiloSolve OS på vanligt sätt på fältet.

En behandling med SiloSolve OS av det översta lagret ska inte ses som ett alternativ till att behandla hela silon utan som en extra försäkring för det ensilage som är som allra mest utsatt, det vill säga det översta lagret. Resten av silon behöver fortfarande ett tillsatsmedel som framför allt påskyndar fermenteringen och sänker ts-förlusterna.

 

Topplagerbehandling med SiloSolve OS minskar mängden jäst och mögel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från 9 gårdar med majsensilage, med och utan behandling av översta lagret med SiloSolve OS. 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter