SiloSolve Total


Biologiskt ensileringsmedel med natriumbensoat för utmärkt skydd mot både klostridier och varmgång. SiloSolve Total är en kombinationsprodukt bestående av olika mjölksyrabakterier, fibernedbrytande enzym och natriumbensoat. Natriumbensoat ger ett mycket effektivt skydd mot såväl jäst och mögel som klostridier. Tack vare en snabb pH-sänkning motverkas de oönskade mikroorganismerna och näringsförlusterna begränsas. En snabb pH-sänkning borgar för ett smakligt ensilage av hög kvalitet som ger utmärkta möjligheter för en högre produktion. SiloSolve Total är avsedd för ensilering av gräs, blandningar av gräs, klöver och lusern samt helsäd och majs med en ts-halt mellan 22 och 45 %.

SiloSolve minskar näringsförlusterna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensilaget behandlat med SiloSolve Total hade lägre ts-förluster, men vad som är ännu intressantare, väsentligt mycket lägre näringsförluster. Källa: Lingvall & Rammer, 1998. Ensilage 31% ts.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter