Nya leveransterminer skapar ekonomisk flexibilitet

Svenska Foder ändrar sina leveransterminer. Tidigare har man haft tre olika leveransterminer att utgå ifrån. Juli till september, oktober till mars och april till juni. Detta ändrar man nu till fem skilda leveransterminer: juli till september, oktober, oktober–december, januari-mars, april-juni.

 

Per-Arne Gustavsson
Spannmålschef

Per-Arne Gustavsson, spannmålschef i Svenska Foder menar att de ändrade leveransterminerna ger en större flexibilitet logistikmässigt. Det kan också generera mer än ett mervärde till lantbrukaren i form av såväl likviditet som rätt hantering av spannmålsvaran.

Svenska Foder har gjort stora investeringar de senaste åren. De goda resultat man gjort under ett antal år har enligt plan förts in i verksamheten igen – just för att bygga ett långsiktigt logistiskt flöde som gagnar strategin. Av 2013 års vinst fördes mer än 100 % tillbaka in i verksamheten för att se till så att Svenska Foder kan vara tillgängliga på det sätt som marknaden kräver.

-Nu vill vi utnyttja dessa investeringar ännu bättre, säger Per-Arne Gustavsson, Spannmålschef i Svenska Foder. Kan vi hitta ett leveranssystem som gör logistiken smartare och mer kostnadseffektiv, då har vi nått långt.
Ett sätt att styra leveranserna är att förändra leveransterminerna. Därför ändrar Svenska Foder sina under 2014. Tidigare har man bara haft tre olika terminer. Juli-september, oktober-mars, april-juni. Från och med skörd 2015 kommer leveransterminerna istället vara:

  • Juli-september
  • Oktober (enligt regler för eftersäsongsleveranser)
  • Oktober-December
  • Januari-Mars
  • April-Juni.

Per-Arne Gustavsson menar att denna förändring blir ett tydligt sätt för att förändra synen på hur man hanterar sin spannmål. Pressen på mottagningsplatserna i skörd är extrem. Denna press vill man smeta ut över året, för att på så sätt orkestrera en logistik som är kostnadseffektiv för alla inblandade:

-Om vi kan utjämna denna press lite och få ett så brett förnster som möjligt, då spannmålen kommer in till våra mottagningsplatser, ger detta en mer kostnadseffektiv logistik.

-Hanteringen blir då mer flexibel och vi kan också smidigare styra rätt parti vid rätt tidpunkt till rätt slutdestination för bäst betalning.

En termin som oktober-mars gav en väldigt lång tidsperiod då Svenska Foder kan hämta spannmålen. Det blir ju också en reell likviditetsfråga för lantbrukaren:

-Det är ju lika viktigt för lantbrukaren som för Svenska Foder att ha likviditet i sitt företag. Med det ökade antalet leveransterminer får lantbrukaren en tydligare indikation på när pengarna kommer in i företaget. Det gör att den egna planeringen för resten av året också blir enklare att disponera.

De investeringar som gjorts i Svenska Foder under de senaste åren, ska alltså utnyttjas optimalt. Då blir förändringarna av leveransterminerna en av delarna för att åstadkomma en beteendeförändring – i såväl Svenska Foders organisation som för lantbrukaren.

-Genom att tänka logistik i hela kedjan från lantbrukare till slutkund blir vår konkurrensförmåga i den svenska spannmålsproduktionen bättre. Kan vi gemensamt spara pengar genom en förbättrad logistik och ger det ett tydligt mervärde som hela branschen kommer att få nytta av.

-Det ger oss i Svenska Foder ett fokus på vårt beteende att tänka lean i alla processer vi gör. För att skapa ett mervärde, avslutar Per-Arne Gustavsson.

För mer information, kontakta:

Per-Arne Gustavsson, Spannmålschef: 010-130 83 11

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter