Fokus på affären – allt hänger ihop!

Växtodling. Spannmålsproduktion. Allt handlar till syvende och sist om affären. En transaktion där du odlat en sort, som vi menar att vi kan sälja vidare. Som har en efterfrågan. Javisst! Själva odlingen är givetvis viktig, helt väsentlig - vilka insatser du gör vid exakt rätt tidpunkt. Detta arbetar vi intensivt med i vårt projekt 6Tolv.

Men slutmålet med detta projekt är solklart: Ekonomin.
Alltså: Odla kvalitetsvara på optimalt sätt till en så hög avkastning som möjligt – för att få ett bättre ekonomiskt incitament, för att kunna investera i din verksamhet, för att kunna förbättra och utveckla den. Ekonomin, alltså. Affären.

När vi talar om helhetsgrepp, när vi säger att allt hänger ihop, då är det detta vi menar. Affären. Varje del i vår verksamhet - om det så gäller foderproduktion, utsädesproduktion, spannmålshandel, hantering av mottagningen av spannmålen - måste hänga samman. Såväl ekonomiskt som logistiskt.

Därför ger vi dig ett val mellan utsädessorter som vi vet vi kan köpa in och sälja vidare till en inhemsk eller internationell marknad. Därför har vi ett nät av hamnanläggningar. Därför ber vi dig komma till en mottagning som fungerar för just din spannmål. Hanteringen måste generera ett mervärde. Detta är förutsättningarna. Allt hänger ihop.

Det är också därför vi har slagit ihop vår broschyr om utsäde med vår broschyr om spannmål. Nytt & nyttigt om Växt och Värdefull info om spannmål blir Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål.

I broschyren finns information om våra kontrakt, våra nya prisregleringar, våra mottagningsplatser. Men du kan också få djupare information om vårt sortmaterial och de egenskaper som dessa sorter har. Egenskaper som du ska ta med i din beräkning då du tänker kring hur dina fält fungerar, vad som passar var.

Siktet är inställt på en bra affär där kvalitet, avkastning, logistik och handel hänger ihop! Den gör du bäst med oss.

Nytt för i år att vi erbjuder generösare villkor för dig som väljer att teckna kontrakt med oss. Efter fjolårets stora problem med låga proteinhalter i maltkorn och kvarnvete så väljer vi att öka din trygghet. Gränsen för omklassning för låg proteinhalt i maltkorn sänks från 9,0 till 8,7 och för kvarnvete sänks gränsen från 11,0 till 10,5. Tilläggsbetalning för rapsfrö för vattenhalt mellan 6 och 9 %.

När det gäller aktiviteten och efterfrågan på ekologiskt odlad spannmål så ökar den. Det innebär en marknad som vi är väldigt intresserade av. Vi köper din ekologiska spannmål. 

Trevlig läsning!

Per-Arne Gustafsson
Spannmålschef

Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde & Frö


Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål vår 2017

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter