Ekologiskt utsäde Guide 2017

Ekologisk Höstraps

ES Alegria - Linje (Läs mer på Scandinavian Seed)
Tidig och högavkastande linjesort som kombinerar osedvanligt hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. ES Alegria har utmärkt sig i Tyskland som den tidigast mognande sorten med utmärkt phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

Compass - Hybrid (Läs mer på Scandinavian Seed)
Compass har visat sig vara en toppsort i hela landet och har de fem sista åren varit högst avkastande sort i södra Sverige och en absolut toppsort i Mellansverige. Övervintringen har varit mycket god även under tuffare betingelser alla åren. Odlingssäkerheten i Compass är således den bästa som finns att få tag på. Compass är relativt lång men har god stjälkstyrka. Compass har en mycket snabb höstutveckling och passar bra vid senare sådder.

DK Explicit - Hybrid
Explicit är en ny sort på svenska marknaden som övertygat både 2013 och 2014 med oöverträffat hög avkastning båda åren. Explicit har sin stora styrka i ett kompakt, lågväxande växtsätt på hösten som gör den mycket lämplig för tidig sådd. Sorten är också mindre drösningsbenägen än äldre sortmaterial vilket gör att man kan skörda senare och därmed få en högre skörd.


Ekologisk Höstvete

Ellvis - Kvarnvete/etanol (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

Mariboss - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed)
Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningsförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandningen vilket gör Mariboss till ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Stava - Kvarnvete
Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.


Ekologisk Rågvete

Borwo (Läs mer på Scandinavian Seed)
Frisk som få! Rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har heller inte blivit angripen av gulrost och är graderad som minst gulrostmottaglig av alla sorter i Sverige. Borwo har utmärkt stråstyrka, ett relativt kort strå och god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.


Ekologisk Råg

Herakles (även eko) (Läs mer på Scandinavian Seed)
Är en ny syntetisk hybrid. Till skillnad från en populationssort har en syntetisk hybrid utvecklats genom systematiskt urval i en population och är en direkt följd av förbättringar i populationen. Genom att korsa särskilt utvalda föräldrar och därmed följande uppförökning genom öppen pollinering under isolering, åstadkommer man en syntetisk hybrid. Utsädet är inte dyrare än för populationssorter och Herakles har säkra fördelar jämfört med populationssorter, som högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Herakles är kort med bra stråstyrka och ett mycket bra alternativ om rågen inte ska stråförkortas.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2018

 

Artikelarkiv

Tänk igenom höstsådden redan nu

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter