Höstkornguide 2018

SU Ellen - 6-rads linjehöstkorn
SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning.

Frigg - 2-radskorn
Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med en tillfredställande rymdvikt. Frigg är en frisk sort med god motståndskraft mot kornrost i jämförelse med 6-radskorn.

Bazooka - 6-rads hybridhöstkorn Nyhet!
Bazooka är ett nytt 6-rads hybridhöstkorn med mycket god avkastningspotential och god rymdvikt. Genom tidig mognad och långt stabilt strå finns en god halmtillgång. God stärkelsehalt borgar dessutom för ett högt fodervärde. Under hösten har Bazooka en mycket kraftig bestockning och kommer fullt till sin rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Vinterhärdigheten är genomsnittlig.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2018

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter