Höstrapsguide 2017

Andromeda - Hybrid Läs mer här
En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014-2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På icke-infekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.

ES Alegria - Linje (även eko) Läs mer här
Tidig och högavkastande linjesort som kombinerar osedvanligt hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. ES Alegria har utmärkt sig i Tyskland som den tidigast mognande sorten med utmärkt phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

Compass - Hybrid Läs mer här
Compass har visat sig vara en toppsort i hela landet och har de fem sista åren varit högst avkastande sort i södra Sverige och en absolut toppsort i Mellansverige. Övervintringen har varit mycket god även under tuffare betingelser alla åren. Odlingssäkerheten i Compass är således den bästa som finns att få tag på. Compass är relativt lång men har god stjälkstyrka. Compass har en mycket snabb höstutveckling och passar bra vid senare sådder.

PR44D06 - Dvärghybrid Läs mer här
Dvärgsort med tidig skörd. Dvärgsort med mycket hög råfetthalt. Sorten har inte visat någon tendens till förväxning för invintring -D06:án ger mycket hög och tidig skörd.Fungerar bra vid både tidig och normaltidig sådd och är huvudrekommendation vid tidig sådd.

DK Explicit - Hybrid Läs mer här
Explicit är en ny sort på svenska marknaden som övertygat både 2013-2015 med oöverträffat hög avkastning dessa tre år. Explicit har sin stora styrka i att den har ett kompakt, lågväxande växtsätt på hösten som gör den mycket lämplig för tidig sådd. Sorten är också mindre drösningsbenägen än äldre sortmaterial vilket gör att man kan skörda senare och därmed få en högre skörd.

DK Exception - Hybrid Läs mer här
Har varit en toppsort i försöken 2016. Sorten har varit den högst avkastande i Dekalbs egna försök. Växtsättet är kompakt med lugn tillväxt på hösten, vilket gör den särskilt lämplig för tidig sådd och sådd i normal tid. Sorten påminner mycket om DK Explicit men har högre avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka.

DK Exentiel - Hybrid
DK Exentiel har stabila agronomiska egenskaper som säkrar en hög avkastning. Sorten är snabb i tillväxten på hösten vilket gör den särskilt anpassad för sen sådd eller sådd i normal tid. Den snabba etableringen ger också en fördel vid etablering under besvärliga förhållanden. Det är viktigt att ha fokus på rätt utsädesmängd, så beståndet blir ca 35 etablerade plantor. För tätt bestånd kan göra att tillväxtpunkten blir för hög. 

 

 

 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål vår 2017

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter