Höstvete Guide 2017

Ellvis - Kvarnvete/etanol  (Läs mer på Scandivaian Seed)
Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

Julius – Kvarnvete
Julius är ett brödvete med hög rymdvikt. Sorten är vinterhärdig och frisk och passar bra i alla odlingsområden. Sorten har ett långt strå och en bra stråstyrka. Julius mognar sent. 

Mariboss - Foder (även eko)  (Läs mer på Scandivaian Seed)
Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandningen vilket gör Mariboss till ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Olivin - Kvarnvete (även eko) (Läs mer på Scandivaian Seed)
Populärt kvarnvete, som kombinerar utmärkta odlings- och bakningsegenskaper, bl a genom hög skörd, stabilt falltal, hög vattenupptagning och god proteinkvalitet. Ett mycket vinterhärdigt A-kvalitetsvete.

Praktik - Kvarnvete  (Läs mer på Scandivaian Seed)
Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar.  Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

RGT Reform – Kvarnvete (Läs mer på Scandivaian Seed)
Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skörde- och kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Torp – Foder (Läs mer på Scandivaian Seed)
Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll. 

 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål vår 2017

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter