Höstråg Guide 2017

Herakles (även eko) (Läs mer på Scandinavian Seed)
Är en ny syntetisk råghybrid. Utsädet är inte dyrare än för populationssorter och Herakles har säkra fördelar jämfört med populationssorter, som högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Herakles är kort med bra stråstyrka och ett mycket bra alternativ om rågen inte ska stråförkortas.

Mephisto
En ny högavkastande hybridråg med goda stråegenskaper, god vinterhärdighet och god sjukdomsresistens. Avkastningen överträffar nuvarande marknadssorter och särskilt i södra Sverige utmärks avkastningen med 8 % högre avkastning än mätaren.

Palazzo (Läs mer på Scandinavian Seed)
Palazzo är en hybridsort, som liksom Visello har låg mottaglighet för mjöldryga pga. egenskapen PollenPlus. Palazzo är en av de största rågsorterna i Europa för odling till bröd bl.a. på grund av sin höga skörd och stabila falltal. Palazzo sätter fler kärnor per ax och når därmed en mycket hög skörd. Denna egenskap tillsammans med ett något bättre strå gör sorten till ett säkert kort för både odlare och kvarn.

KWS Livado (Läs mer på Scandinavian Seed)
KWS Livado - en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Sorten är en toppavkastande hybridråg som presterar hög avkastning i  svenska officiella försök. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs.
God motståndskraft mot sjukdomar, låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. Kvaliteten hos sorten är hög och betäcknas som kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Falltalet är högt, rymdvikten medel och tusenkornvikten något lägre än mätaren. KWS Livado har goda stråegenskaper medan strålängd och stråstyrka ligger kring medel enligt svensk officiell provning.

SU Cossani (Läs mer på Scandinavian Seed)
En hybridråg som presterar högre avkastning än tidigare material över hela Sverige. Medeltidig mognad i kombination med en ordentlig rymdvikt. Goda stråegenskaper med en strålängd och stråstyrka kring medel. Fina kärnegenskaper med tusenkornvikt och falltal kring medel. Enligt tysk erfarenhet är SU Cossani väldigt bestockningsbenägen. Detta syns i avkastningsstrukturen där SU Cossani bygger sin skörd genom att driva fram många ax/m2 och där storleken på axen samt tusenkornvikten ligger kring medel.


PollenPlus - en väg mot mindre mjöldryga

En unik generation hybridrågsorter 
Genom att kombinera traditionell växtförädling och markörteknik har KWS-Lochow lyckats att få fram en generation hybridrågsorter med en gen som ökar pollenproduktionen väsentligt jämfört med tidigare hybrider. Detta minskar risken för mjöldryga.

Den gen man funnit härstammar från primitiva vildväxande rågsorter och man har i korsningar genom traditionell växtförädling bortselekterat sorter med negativt verkande gener.

Rätt utsädesmängd i hybridråg

Palazzo och Mephisto hybridråg säljs i enheter med 1 miljon grobara kärnor vardera. En småsäck innehåller 1 enhet (unit) och en storsäck 12 units. Hur mycket varje unit väger bestäms av partiets tusenkornvikt och grobarhet. Rekommendationen i antalet grobara kärnor per kvadratmeter enligt tabellerna bredvid. Utsädesmängden varierar med såtidpunkt och var i landet man befinner sig.

Södra Sverige
Sådatum Gråbara kärnor m2 Unit/ha
25/8 - 5/9 140 - 160 1,4 - 1,6
6/9 - 10/9 170 -180 1,7 - 1,8
11/9 - 20/9 190 - 220 1,9 - 2,2
21/9 - 220 - 250 2,2 - 2,5

 

Mellersta Sverige
Sådatum Gråbara kärnor m2 Unit/ha
25/8 - 5/9 170 - 180 1,7 - 1,8
6/9 - 10/9 190 - 220 1,9 - 2,2
11/9 - 20/9 220 - 250 2,2 - 2,5
21/9 -  250 - 280 2,5 - 2,8


 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål vår 2017

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter