Rågvete Guide 2017

Borwo (även eko) (Läs mer på Scandinavian Seed)
Frisk som få! Rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har heller inte blivit angripen av gulrost och är graderad som minst gulrostmottaglig av alla sorter i Sverige. Borwo har utmärkt stråstyrka, ett relativt kort strå och god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.

Trefl (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ny rågvetesort 2016 till foder. Mycket hög avkastning och god sjukdomsresistens, särskilt mot gulrost. Trefl har haft god övervintring båda provningsåren.

 

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål vår 2017

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter