OptiVall - Välj rätt blandning!

Till din hjälp för att hitta rätt vallfröblandning har vi tagit fram olika flödesscheman. Det finns flödesscheman för konventionella och ekologiska blandningar och för vilken del av Sverige de passar för, Götaland & södra Svealand eller norra Svealand & Norrland. Klicka på länkarna nedan och använd det flödesschema som är aktuellt för dig och din produktion. Börja med vilken produktionsinriktning som gäller och följ behoven eller förutsättningarna som finns, fram till ett förslag på lämplig vallfröblandning. Välj rätt konventionell blandning
 

Konventionella blandningar, Götaland & södra Svealand

Konventionella blandningar, norra Svealand & Norrland

 

Välj rätt GEV-blandning

Blandningar GEV, Götaland & Södra Svealand

Blandningar GEV, Norra Svealand & Norrland

 

Vad är GEV? 
GEV= Godkänd ekologisk vallblandning
Statens Jordbruksverk bestämmer villkoren för GEV-blandningar. Vi reserverar oss för att villkoren kan ändras under säsong och lokala sortavvikelser kan förekomma p g a frötillgång.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter