Ekologiskt utsäde Guide - 2018

Grönfoderblandningar

Ärt/Havre 60/40 GEB*
Ger hög och säker skörd.

Ärt/Korn 60/40 GEB*
Något lägre skörd än vid blandning med havre men högre smältbarhet.

Åkerböna/Vårvete 70/30 GEB*
Möjlighet till högst skörd på lite tyngre jordar.

Korn/Havre 50/50 GEB*
För helsäd eller mogen skörd.


Havre

Symphony - Gryn/Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Havresorten Symphony har under provningen i Sverige visat på en klart högre skördenivå än tidigare sortmaterial. Den är relativt långstråig men mycket stråstyv och dessutom frisk med mycket god kärnkvalitet. Symphony mognar tidigt.

Niklas - Foder NYHET(Läs mer på Scandinavian Seed)    
Stabil vitkärnig norrlandshavre som trots sin tidiga mognad innehar en mycket hög avkastningsförmåga. Kärnkvaliteten hos Niklas är utmärkt. Tusenkornvikten är högst av de tidiga sorterna och rymdvikten ligger på en god nivå. I jämförelse med Akseli är strået något längre och stråstyrkan är god. Det långa strået är en klar fördel vid något torrare förhållanden.


Korn

Anakin - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Ett säkert foderkorn med hög stabil skörd i hela landet. Sorten har god sjukdomsresistens mot bland annat sköldfläcksjuka, har Mlo-resistens mot mjöldagg och är resistent mot ras 1 och 2 av havrecystnematod. Lämplig till vallinsådd med ett långt strå och mycket bra stråegenskaper.

Severi - Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Ett medelsent stråstyvt 6-radskorn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Särskilt för Norrland men med stort intresse även i södra Sverige.


Aukusti - 6-radskorn (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Vårkorn för Norrland men även som mycket tidigt korn i hela Sverige. En tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential bland de tidigaste sorterna och goda stråegenskaper. Aukusti har ganska god tolerans mot låga pH-värden. 6-rads korn har snabb vårutveckling och långt strå som konkurrerar mycket bra mot ogräs.


Lupin

Probor (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Är en lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Probor har en unikt hög proteinhalt, upp emot 40 %. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. På grund av brist på lupiner finns det dispens att använda konventionell obetad vara.


Vårvete

Dacke - Kvarn
Trotjänare i ekologisk odling med hög proteinhalt.

Quarna - Kvarn/Foder (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Vårvete med utmärkt kärnkvalitet och extremt hög proteinhalt. Quarna har mycket god stråstyrka och mognar tidigt. Med sina goda odlingsegenskaper så som bl a falltal och unik kärnkvalitet är Quarna en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren och kvarnen.


Åkerbönor

Alexia - Brokblommig** (Läs mer på Scandinavian Seed) 
En brokblommig åkerböna med extra hög proteinhalt som utvecklas snabbt på våren. Har en mycket hög fröskörd och god stjälkstyrka. Ger mycket hög proteinskörd.

Gloria - Vitblommig (Läs mer på Scandinavian Seed) 
En vitblommig tanninfri sort med bra skörd och hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Något mindre konkurrenskraftig mot ogräs än genomsnittlig åkerböna i ekologiska försök.

Julia - Brokblommig** (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Brokblommig sort som utmärker sig för sin mycket höga fröskörd. Sorten är relativt lång, men med utmärkt stjälkstyrka. Den har medelstort frö med mycket hög proteinhalt. Den höga proteinhalten gör sorten mycket intressant till foder.


Ärt

Onyx (Läs mer på Scandinavian Seed) 
Högavkastande gul foderärt med god stjälkstyrka och bra höjd vid skörd. Onyx är anpassad för södra och mellersta Sverige.  


 *GEB - Godkänd Ekologisk Blandning. Följer Jordbruksverkets regler för viss inblandning av konventionellt obetat utsäde.
**Brokblommiga sorter är som regel fördel att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur såsom nöt och får på grund av ett högre innehåll av tanniner.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål Vår 2018

 

Artikelarkiv

Ärtor med korninsådd
- ett lyckat tilltag

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter