FoderkornGuide - 2018

Aukusti - 6-radskorn (Läs mer på Scandinavian Seed)
Nytt vårkorn för Norrland men även som mycket tidigt korn i Mellansverige. En tidig 6-radssort med mycket hög avkastningspotential bland de tidigaste sorterna och goda stråegenskaper. Aukusti har ganska god tolerens mot låga pH-värden.

Severi - Foder  (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ett medelsent stråstyvt 6-rads korn, med mycket bra avkastning som trivs på de flesta jordar även med låga pH-värden. Är komplett mjöldaggsresistent samt har bra resistens mot sköldfläcksjuka. En storkärnig sort med hög hektolitervikt. Passar bra i Norrland!

Salome - Malt (Läs mer på Scandinavian Seed)
Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. En svårslagen kombination. Salome har visat att det också fungerar som ett ekologiskt alternativ till maltproduktion. Viking Malt som är den stora uppköparen av maltkorn i Sverige visar på ett allt större intresse för ekologiskt öl, vilket gör att produktion och odling av ekologiskt maltkorn måste öka. De ser Salome som en frisk sort, väl lämpad till denna användning och ger grönt ljus för sorten. 

Thermus - foder  (Läs mer på Scandinavaian Seed) 
Nytt foderkorn förädlad av Sejet i Danmark. I svensk officiell provning sedan 2013. Thermus presterar en avkastning i det absoluta toppskicket. Den stabila avkastningen gör Thermus till en sort för hela landet. Thermus har en tidig mognad som kan likställas med Salome vilket ger värdefull tid för att etablera en efterföljande gröda med gott resultat. Stråegenskaperna är goda med ett medellångt strå och en stråstyrka något under medel. Thermus har en fin kärnkvalitet med en hög litervikt, medel proteinhalt och något lägre tusenkornvikt. Att Thermus innehar en god sjukdomsprofil ser man genom att sorten presterar en hög avkastning både i obehandlade- och behandlade led i kombination med en fullgod nematodresistens.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål Vår 2018

 

Artikelarkiv

Foderkorn för alla smaker


 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter