GrönfoderblandningarGuide - 2018

Ärt/Havre 60/40
Vår vanligaste helsädesgröda som normalt ger den högsta skörden.

Ärt/Korn 60/40
Korn jämfört med havre ger en något lägre skörd men något högre fodervärde.

Åkerböna/Vårvete 70/30
En blandning för lite tyngre jordar. Ger vid rätt odlingsbetingelser ett högre proteininnehåll och högre totalavkastningar än blandningar med ärt. Säljs enbart som GEB, Godkänd Ekologisk Blandning.


Svenska Foders grönfoderblandningar

Grönfoderblandningar finns av olika slag. Det traditionella är blandningar med ärter tillsammans med antingen havre eller korn.

Dessa blandningar fungerar framförallt på lätta upp till medelstyva jordar. På styva jordar har användningen av åkerböna blandat med vårvete ökat de sista åren med mycket gott resultat.

Optimal skördetidpunkt för strå/trindsädesblandning till helsäd är när stråsäden är i begynnande degmognad och trindsädens balja är fullmatad.

Vi satte en ny standard när det gäller sammansättningen av ärt/korn och ärt/havre i Sverige i samstämmighet med flertalet framstående rådgivare i olika delar av landet.

Våra blandningar av ärt/havre och ärt/korn kommer att innehålla 60 % ärter och 40% stråsäd. Detta ger en betydligt bättre sammansättning på din grönfoderblandning än den traditionella 50/50-blandningen. Åkerböna/Vårvete innehåller fortfarande 70% åkerböna och 30% vårvete.

Normal utsädesmängd är 225-250 kg/ha för ärt/havre och ärt/korn och 250-275 kg/ha åkerböna/vårvete. De lägre utsädesmängderna gäller vid insådd.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål Vår 2018

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter