Proteingrödor 2018

Åkerbönor
Brokblommiga sorter är som regel fördel att odla då de många gånger avkastar bättre. Dock kan de enbart utfodras till flermagade djur, såsom nöt och får, på grund av ett högre innehåll av tanniner. Vid försäljning välj en vitblommig sort. 

Gloria - Vitblommig (Läs mer på Scandinavian Seed)
Vitblommig tanninfri sort hög proteinhalt. Kortvuxen sort med medelgod stjälkstyrka. Mycket tidig skörd.

Banquise -Vitblommig (Läs mer på Scandinavian Seed)
Vitblommig åkerböna med förbättrad skörd jämfört med tidigare odlade vitblommiga sorter. Den har goda stjälkegenskaper och ett medelstort frö. Banquise mognar något senare än mätarsorten. Introduktionsår 2016.

Vertigo - Brokblommig  (Läs mer på Scandinavian Seed)
Vertigo är en ny spännande brokblommig åkerböna förädlad av NPZ i Tyskland. Avkastningen är jämn och stabil i hela Sverige över samtliga år i provning. Vertigo har testats i de svenska officiella försöken sedan 2013 vilket ger ett gott underlag hur sorten presterar under svenska förhållanden. Tillgång till många försöksår är mycket viktigt när utvärdering av sorten sker och speciellt gällande åkerböna där det kan vara stor variation mellan åren. Fröet hos Vertigo är stort och proteinhalten är medelhög. Mognaden och stjälklängden är av medelkaraktär kombinerat med en god stjälkstyrka.

Tiffany Brokblommig *
Brokblommig åkerböna som kombinerar två mycket eftertraktade egenskaper. Avkastning i topp och låg tusenkornvikt. Tiffany har en mognad runt medel och en mycket hög proteinhalt. Sorten håller stjälkstyrka av god kvalitet och en hög höjd vid skörd.I svensk officiell provning sedan 2105. 

*Under 2016 utfördes försök för att se innehållet av begränsande ämnen i åkerböna. Resultaten visar att Tiffany hade normalt tannininnehåll och en kraftigt reducerad mängd vicin och convicin i kärnan. Innehållet av dessa två ämnen var endast en tiondel jämfört med andra sorter på marknaden. 


Lupin

Boregine - fodersort (Läs mer på Scandinavian Seed)
Lupin som odlas till foder. Sorten är grenad och något sen i sin mognad. Skörd i slutet av augusti till september. Stjälkstyrkan är god och plantorna bryts vanligtvis inte ned trots senare skörd. Lupiner används i första hand till grönfoderblandningar eller till mogen skörd för gårdens egna foderblandningar.


Ärtor

Eso En ny gulfröig ärtsort med tjeckiskt ursprung, som provats två år i svensk officiell sortprovning. Eso har båda åren utmärkt sig för att ha en mycket hög fröskörd med utmärkta stjälkegenskaper.

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål Vår 2018


Artikelarkiv

Växtskydd åkerbönor

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter