VårveteGuide 2018

Diskett - Kvarn Diskett visar stabila siffror på hög nivå och har högt falltal. Sorten har bred motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, dock mer mottaglig för fusarium och gulrost.

Quarna - Vårvete med specialkvalitet (Läs mer på Scandinavian Seed)
Quarna är ett vårvete med utmärkt kärnkvalitet, extremt hög proteinhalt och en falltalsstabilitet i särställning. Quarna har mycket god stråstyrka och tidig mognad. Med sina unika kvarn- och odlingsegenskaper är Quarna både en kvalitetshöjare i olika mjölblandningar och en säker sort för växtodlaren. Odlas på kontrakt med sortpremie.

WPB Skye  - Kvarn (Läs mer på Scandinavian Seed)
WPB Skye presterar en hög stabil avkastning, speciellt i södra Sverige. Utmärkande är högt falltal i kombination med god sjukdomsprofil som är lämplig för ekologisk odling. Medelsen mognad och goda kärnegenskaper med hög tusenkornvikt. WPB Skye har något lägre proteinhalt och är i ekologisk odling främst tänkt som ett foderalternativ – även om kvarnegenskaperna är bra om rätt proteinhalt uppnås.

WPB Oryx - Kvarn (Läs mer på Scandinavian Seed)
WPB Oryx innehar en mycket hög avkastningspotential i hela Sverige och presterar under samtliga år i provning en avkastning i den absoluta toppen. Kärnegenskaperna är goda, hög tusenkornvikt och rymdvikt något under medel. Bakningsegenskaperna är på medelnivå. Försöken visar att WPB Oryx har en något lägre proteinhalt vilket till stor del är en “utspädningseffekt” genom den höga avkastningsförmågan. Kom därför ihåg att gödsla för högre skörd än du är van vid!

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål Vår 2018

 


Artiklar om Vårvete

Vårvete till nya höjder


Vårvete med högsta avkastning och en rejäl PREMIUM

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter