Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd

Baljväxter mest känsliga
Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till två tre väpplingar beroende på preparatval.

Gratil + MCPA är ett vanligt alternativ eftersom rödklöver, vitklöver och lusern är tåliga för preparaten. Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna. I en insådd med både rödklöver och lusern är det därför viktigt att välja rätt dosering och behandlingstidpunkt. Det finns inte något optimalt behandlingsalternativ för båda arterna. Med lusern och vitklöver i insådden bör MCPA-dosen hållas nere. Vid lägre ogrästryck använd låg dos Gratil för att skona insådden. Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage.

Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver behandling på små ogräs. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda. Basagran SG är det preparat som kan användas om ärter ingår i skyddsgrödan.

Val av preparat och dos i olika insådder
Observera att MCPA som säljs från och med 2013 är registrerad för användning i höstsäd och vårsäd med insådd av rödklöver som enda baljväxt. MCPA är alltså inte längre registrerad för användning i vallar eller insådd bestående av vitklöver och lusern.


Kemiska bekämpning av skräppa


Bekämpa skräppan vid vallbrott
• Kombination med stubbearbetning ger bäst effekt.
• Gräsvall ger bättre bekämpningsmöjligheter både vid insådd och i liggande vall.
• Bekämpa tidigt på små plantor som börjat växa i liggande vall.
• Vall med miljöersättning får inte bekämpas kemiskt under vallåren.

Kan bekämpas i liggande vall
Ogräsbekämpning i liggande vall kan i vissa fall vara ett alternativ. Gratil ska användas tidigt på våren för bäst effekt. Behandling kan även göras ca två veckor efter en skörd, senast i september.

Vallbrott bästa tillfället
Vallbrott är ett bra tillfälle att bekämpa skräppa. Stubbearbetning på hösten efter glyfosatbehandling förstärker effekten.

Vid vallbrott bör kemisk bekämpning av skräppan med Envision 3,2 l/ha (Svenska Foders glyfosat) ske ca 4 veckor efter skörd då skräppan är i god tillväxt.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter