Foder för en ökad lönsamhet

På Svenska Foder brukar vi säga; Spara inte en krona. Tjäna tre! Med det menar vi att genom att satsa på produkter som ger mer tillbaka gynnas lönsamheten. Även om produkten är lite dyrare. I vår produktutveckling funderar vi ständigt på hur vi kan omsätta ny kunskap till effektiva produkter som genom sina unika egenskaper gynnar din produktion. Hela tiden med lantbrukets lönsamhet i fokus.

 

Schohorst Feed Research

För att så snabbt som möjligt kunna dra nytta av internationell forskning och expertis är Svenska Foder involverade i flera internationella samarbeten. Ett exempel är Schothorst Feed Research, en oberoende forskningsanläggning i Holland som utför praktiskt inriktade utfodringsförsök på högproducerande djur. 

Samarbete inom DLG-koncernen

Vi har också sedan länge ett etablerat samarbete inom koncernen. DLG-koncernen, där Svenska Foder ingår, har idag ca 7 500 anställda och är en av Europas största fodertillverkare. Ett annat exempel på ett gynnsamt internationellt samarbete är European Feed Team, där foderföretag från ca 10 europeiska länder träffas varje år och utbyter kunskap och erfarenheter.

I framkant av utvecklingen

Den internationella blicken är viktig för oss. Vi måste ständigt se vad som händer runt om i världen och utvärdera vad vi kan ta med oss till våra svenska förhållanden och foderstater. Hör gärna av dig, så berättar vi mer om våra unika produkter som gynnar din lönsamhet - oavsett av vilket djurslag du har.

 

 

 

 

 

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter