Lägg ribban för din odling
- vilket är ditt mål för 2019?

Vi ska sälja vidare det du odlar. Det är vår uppgift som vi tar på fullt allvar. För att kunna göra de bästa affärerna med våra kunder inom kvarnindustrin, foderindustrin och exporthandeln måste vi sälja kvalitet. Därför vill vi givetvis påverka vad du odlar på dina fält. Allt hänger ju ihop: från hur och när du förbereder såbädd till när den färdiga varan som ska ingå i livsmedel eller djurfoder. Alla dina insatser är en förutsättning för den slutprodukt som vi ska sälja vidare.

Varje år ser olika ut. Det är villkoret för lantbruket. Du som yrkesman och entreprenör har lärt dig att alltid göra det bästa av situationen. Det är utmaningen, det är spänningen, det är det som kittlar i vardagen och som gör att du liksom vi är på tå varje stund av årets dagar. Under 2017 såg vi att flera områden aldrig blev höstsådda. Då tänker man om. Då läggs växtodlingsplanen om. Man ser möjligheterna. Vårsådd 2018 blir spännande och intensiv. Vi är redo att hjälpa dig och ditt företag att redan idag diskutera lönsamma affärer. Det är vad vi brinner för. Det är vad vi längtar efter. Tillsammans ser vi till att dina siffror på sista raden blir så bra som möjligt.

Produkterna i vårt sortiment ska ge ett mervärde ute på gårdsnivå. Sortmaterialet ska vara anpassat till vårt klimat, det ska kunna avkasta bra och det ska ha goda egenskaper som gör att det klarar olika typer av påfrestningar. Insatsvaror som växtskydd och gödsel ska hjälpa dig att få en optimal skörd, och vi ska arbeta effektivt logistiskt och ekonomiskt med vårt stora kontaktnät. Allt det här hittar du i broschyren. Vi vill tillgodose dina behov som kund.

Med våra ömsesidiga krav på varandra – du på oss som leverantör av kvalitetsutsäde, rådgivning, insatsmedel och spannmålshandlare; vi på dig som professionell växtodlare med fokus på kvalitet och säkerhet – kan vi nå bästa resultat.   

Gör ditt val, så gör vi 2019 till ett lönsamt växtodlingsår!

Nytt&Nyttigt om
Växt & Spannmål 2019

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter