Etablera din vall på rätt sätt

En rätt etablerad vall är den viktigaste åtgärden för att lyckas med sin vallodling. En dåligt etablerad vall kommer att ge låg skörd. Den kommer också ge fel sammansättning av vallväxter med fel näringsinnehåll som följd. En annan effekt av dålig etablering kan vara stor ogräsmängd i vallen. Ogräsen sänker skörden, sänker kvaliteten och kan vara osmakliga eller i värsta fall giftiga. En tät vall däremot ger inte lika mycket plats till ogräs utan håller sig ren och fin.


Tips & Råd!

Etableringshastighet och fröstorlek
Stora frön etablerar plantan snabbt och kan ta mycket plats i vallen. Samtidigt behöver de sås djupare och är mer beroende av fukt. Dessa frön kan sås på maximalt 2,5-3,5 cm djup. Exempel på dessa arter är rajgräs, ängssvingel, rörsvingel. Rörsvingel är långsam i starten även om fröet är stort.

Små frön ska sås grunt. Ett litet frö har mindre näring vilket gör att plantan tar längre tid på sig att komma igång. Till små frön hör röd- och vitklöver, timotej och lusern och hundäxing. Så dessa på maximalt 1,5 cm djup.

Sådjup
Eftersom de flesta blandningar består av både storfröiga och småfröiga arter så är en kompromiss i sådjup vanligast. I praktiken innebär det att fröet myllas grunt, antingen med såbillar som går på 1,5 cm eller att fröerna läggs ut med frölåda som harvas ned med t.ex. ogräsharv eller efterharv på såmaskinen. En exakt fröplacering ger en något säkrare etablering.

Skyddsgröda
De flesta vallinsådder görs i en skyddsgröda, t.ex korn, havre, vårvete eller helsädesblandning. Korn ger något säkrare etablering än havre och vårvete. Allra säkrast etablering ger en helsädesblandning som skördas tidigt. Sänk utsädesmängden på skyddsgrödan med 20-30%, annars ökar risken för att grödan skuggar insådden och risken för liggsäd ökar. Välj en tidig sort, skörda så fort det är moget, undvik spår, välj låg stubb och ta helst bort halmen. Då ökar chanserna till en bra vall betydligt!

Gödsling
Gödslingen under insåningsåret har stor betydelse. Välj en något lägre kvävenivå som är ca 20 kg lägre än normalt. Då släpps ljuset ner i beståndet och gynnar etableringen av de småfröiga arterna. Klövermängden i första årets vall blir också betydligt större vid begränsad kvävegiva under etableringsåret.

Växtskydd
En vall ska vara ren och därför rekommenderas en ogräsbehandling där så är möjligt. Tänk dock på att vara noga i preparatvalet och tidpunkten för behandling för att inte skada baljväxterna!

Sådden
Många insådder misslyckas på grund av själva sådden. Det är viktigt att så vallfrö när jorden fortfarande är fuktig men inte blöt. Det är i stort sett alltid en fördel att så vallfröerna samtidigt som skyddsgrödan.

Se till att fältet är jämnt och väl harvat. Välta gärna före sådden för att skapa fastare såbotten och bättre fröplacering. Vältning efter sådd är ett måste för att behålla markfukten.


Genom att följa dessa råd har vi gjort det mesta vi kan för att få en bra valletablering. Sedan är det bara att önska ett gott odlingsår. För även en perfekt etablerad vall får tufft när vädrets makter inte vill oss väl.

 

Till Viltfoderblandningar

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter