Tidningen

Avsikten med Svenska Foders Tidningen är att Svenska Foder ska kunna ge sin syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Svenska Foders Tidningen utkommer 5 gånger om året och produceras in-house. Den har funnits sedan 2003.

Är du intresserad av att annonsera i Tidningen, se annonsplanen för Tidningen 2019 och hör sedan av dig till johan.andersson@svenskafoder.se

Ladda ner de senaste numren av vår Tidning för Svensk Lantbruksnäring.

Tidningen nr 5 2018

Tidningen nr 4 2018

Tidningen nr 3 2018

Tidningen nr 2 2018

 
Aktuellt nummer

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter