Höstråg-Skadedjur

 

Skadedjur  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Fritfluga

 

 

 • 0,3-0,4 Karate 2,5 WG

 

 • 0,4 Sumi-alpha 5 FW

Stadium 1-2

 

 

Speciellt vid tidig sådd.

 

 

Bladlöss

 

 

 

 • 0,15-0,25 Pirimor

 

 • 0,15-0,2 Mavrik 2 F

 

 • 0,2-0,3 Karate 2,5 WG

 

 •  0,2-0,25 Sumi-alpha

5 FW

 

Låg dos, optimala betingelser

 

Vid bladlöss i ax 0,075-0,15 l/ha

 

 

 

Endast i DC 59-61

Bladlöss i ax

 

 • 0,15-0,25 Pirimor

 

 • 0,25-0,5 Sumi-alpha

Vid axgång

 

 

Trips

 

 

 • 0,2 Karate 2,5 WG

 

 •  0,3-0,4 Sumi-alpha FW

 

 • 0,15-0,2 Mavrik

Stadium 45-59

 

 

 

Sniglar

 

 • 8-12 Ferramol Snigelgift  

Vid angrepp

 

Speciellt på styva jordar och efter direktsådd.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter