Potatis - Ogräs

 

Ogräs

Dos l/kg per hektar

Behandlingstidpunkt         Anmärkning        

Örtogräs, kvickrot                 

 

 

 • 1,5-3,5 Roundup Bio
 • 1,2-2,8 Envision

Före uppkomst

 

 

 

Ej i utsädesodling eller förgrodd potatis.

Hög dos vid kvickrot. Vätmedel enligt etikett.

 

Örtogräs

(Enkel behandling)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 0,3-0,5 Sencor

 

 

 

 • 0,25 Centium 36 CS

+

0,3-0,5 Sencor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strax före eller vid begynnande uppkomst.

 

 

5 dagar innan uppkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortskillnader. Under torra förhållanden kan 1,0 SF Superolja tillsättas före uppkomst.

 

Vid nattskatta. Sortskillnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örtogräs

(Delad behandling)

 

 

 

 

 

 

 • 0,2-0,4 Sencor

+

1,0 SF Superolja

och

0,2-0,3 Sencor

 

 

 

 

Före uppkomst

 

 

 

 5 cm hög blast

 

 

 

 

OBS! Sortskillnader

 

 

 

 

 

 

 

 

Örtogräs, gräsogräs

 

 

 

 

 

 • 0,3-0,5 Sencor

+

2,0-3,0 Roundup Bio/1,6-2,4 Envision

 

 

Före uppkomst

 

 

 

 

 

 

Sortskillnader. Rikligt med uppkomna ogräs. Ej utsädespotatis. Ej förgrodd potatis.Vätmedel enligt etikett.

 

 

 

 

 

 


 

forts.

Örtogräs, snärjmåra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 0,3-0,5 Sencor

+

50 g Titus WSB

+

0,2 vätmedel

 

 • 0,3-0,5 Sencor

+

4,0 Boxer

 

 

 

 • 0,3-0,5 Sencor

+

2,0-3,0 Fenix

 

 • 0,3-0,5 Sencor

+

0,2-0,25 Spotlight Plus

+

0,4 aktiveringsolja

 

 • 0,3-0,5 Sencor

+

1,0 Reglone

+

0,1 vätmedel

 

 

 

Före uppkomst.

 

Snärjmåra 2-4 kransar.

 

 

 

Före uppkomst

 

 

 

 

 

Före uppkomst.

 

 

 

Före uppkomst.

 

 

 

 

 

 

 

Före uppkomst.

 

 

 

 

 

 

 

God markfukt. Sortskillnader. 

 

Även effekt på gräsogräs och tistel

 

 

 

God markfukt. Sortskillnader. Även effekt mot nattskatta. För bästa effekt mot nattskatta bör Boxer-dosen delas, 2,0 l/hektar i blandning med Sencor och 2,0 l/hektar efter potatisen kommit upp.

 

God markfukt. Sortskillnader.

 

 

 

God markfukt. Sortskillnader.

 

 

 

 

 

 

 

Förstärkt effekt på besvärliga örtogräs vid torra förhållanden.

 

 

 

 

 

 

Kvickrot

(enkel behandling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 50 g Titus WSB

+

0,2 vätmedel

 

 • 4,0-6,0 Focus Ultra

 

 • 0,75-1,0 Select

+

0,75-1,0 Renol

 

Kvickroten 3-6 blad

 

 

 

 

Kvickroten 3-5 blad

 

 

 

 

 

 

 

Även effekt på örtogräs

 

 

 

 

Focus Ultra får ej användas efter potatisen är 20 cm.

 

Select får ej användas senare än 35 dagar före skörd. Select har även effekt på vitgröe.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter