Potatis - Svamp

 

Sjukdom  Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Karensdagar Anmärkning

Bladmögel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2,0-4,0 Tattoo

 

 

 

  • 0,5 Epok 600 EC

 

 

  • 0,2 Ranman

+

0,15 aktiveringsolja

 

  • 0,6 Revus

 

  

 

 

 

 

  •   0,3-0,4 Shirlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1:a behandling från att plantorna är 10 cm eller vid varning för bladmögel. 5-10 dgr intervall.

 

Någon av de 2 till 4 första behandlingarna

 

 

1:a behandling från att plantorna är 10 cm eller vid varning för bladmögel. 5-10 dgr intervall.

 

7-10 dagars intervall.

 

  

 

 

 

 

1:a behandling från att plantorna är 10 cm eller vid varning för bladmögel. 5-10 dgr intervall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemisk och kontaktverkan, skyddar nytillväxt 200-400 lit vatten

 

 

Systemisk och kontaktverkan. Skyddar nytillväxt. 200-400 lit vatten. Max 2 ggr per säsong.

 

Max 6 ggr per gröda och år. Kontaktverkande. Skyddar nytillväxt. 200-400 lit vatten.

 

 

Max 6 ggr per säsong eller 50% av behandlingen. Translaminär och kontaktverkan. Skyddar nytillväxt

 

 

Den lägre dosen vid 1:a behandling, liten blast och lågt infektionstryck. Kontaktverkan. 200-400 lit vatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternaria, torrfläcksjuka

 

 

 

 

 

 

  • 0,5 Amistar

 

 

  • 0,25 Signum

 

 

 

Från månadsskiftet juni-juli vid risk för angrepp.

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

3

 

 

 

 

1-2 behandlingar 10-14 dagars intervall.  Vid begynnande angrepp.

 

Max 4 behandlingar för Signum

 

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter