Sockerbetor Ogräs

 

Ogräs Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
Örtogräs. Mångkomponent blandning. Även snärjmåra, åkerbinda, näva och målla.
 • 1,0-2,0 Goltix SC 700

+

0,6 Kemifam Power

+

0,5 SF Superolja

 

och

 

 • 1,0-2,0 Goltix SC 700

+

0,6 Kemifam Power

+

0,5 SF Superolja

 

och

 

 • 1,0-2,0 Goltix SC 700

+

0,6 Kemifam Power

+

0,5 SF Superolja

Ogräsen i tidigt hjärtbladsstadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 dagar senare i ogräsen hjärtbladsstadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När nya ogräs är i hjärtbladsstadiet.

Högre dosen speciellt vid förekomst av näva.

 

 

Högst 150 l vatten/ha (koncentration minst 0,4%).

 

 

 

 

 

 

 

Efter andra behandlingen skall fältet vara fritt från ogräs. Vid problem med åkerbinda byt ut halva planerade Goltix SC 700-dosen mot lika stor mängd Pyramin DF.

 

 

 

 

 

 

 

Vid problem med åkerbinda byt ut halva planerade Goltix S700-dosen mot lika stor mängd Pyramin DF.

 

 

 

forts. Sockerbetor Ogräs 

Ogräs Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning

Örtogräs.

Mångkomponentblandning.

Dominans av snärjmåra,

hampört, raps, nattskatta,

baldersbrå och kamomill

 • 2,0 Goltix SC 700

+

0,6 Kemifam Power

+

0,5 SF Superolja

 

och

 

 • 0,5-075 Goltix SC 700

+

0,6 Kemifam Power

+

15-30 g Safari 50 DF

+

0,5 SF Superolja

 

och

 

 

 • 0,5-0,75 Goltix SC 700

+

0,6 Kemifam Power

+

20-30 g Safari 50 DF

+

0,5 SF Superolja

Från grödans 2-bladstadium till knoppstadie

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 dagar senare i ogräsens hjärtbladsstadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12 dagar senare

Högst 150 l vatten/ha (koncentration minst 0,4%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampört=högre dosen

 

 

 

 

 

Snärjmåra och trampört=högre dosen. 2 behandlingar med 10-12 dagar mellan krävs för att få god effekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 behandlingar med 10-12 dagars mellanrum krävs för att få god effekt.

Övervintrande ogräs
 • 1,2-1,6 Envision
2-4 dagar före harvning Dagstemp över +5oC. Ogräsen i aktiv tillväxt.
Kvickrot
 • 2,0-3,0 Focus Ultra

 

 • 0,5 Select

+

0,5 Renol

Kvickroten 3-5 blad

 

 

 

Även effekt på vitgröe

Tisteln
 • 1,2 Matrigon
 • Tisteln 15-20 cm  

   

   

   

   

  Axving

  Svenska Foder AB

  Telefon
  0510-828 00

  Kundservice
  020-83 00 00

  Box 673

  531 16 Lidköping

  info@svenskafoder.se

  Alla kontaktuppgifter