Vårkorn-Skadedjur

 

Skadedjur  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Bladlöss

  • 0,15-0,25 Pirimor

 

  • 0,15-0,2 Mavrik 2F

 

  • 0,2-0,3 Karate 2,5 WG 

 

  • 0,2-0,25 Sumi-alpha 5 FW

 

Låg dos, optimala betingelser

 

Vid bladlöss i ax 0,075-0,15 l/ha

 

 

Endast i DC 59-61

 

Trips, sädesbladbaggar

  • 0,2 Karate 2,5 WG

 

  • 0,15-0,2 Mavrik 

 

  • 0,3-0,4 Sumi-Alpha

Stadium 32-49

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter