Sockerbetor-Skadedjur

 

Skadedjur Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
Betfluga, stinkfly
  • 0,25-0,4 Sumi-alpha 5 FW

 

  • 0,2-0,5 Karate 2,5 WG

Vid behov

 

Jordloppor, trips
  • 0,2-0,5 Karate 2,5 WG

 

  • 0,25 Sumi-alpha 5 FW
Vid behov  

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter