Åkerbönor-Skadedjur

 

Skadedjur Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
Ärtvivel

0,2-0,3 Karate 2,5 WG

Från uppkomst till dess att plantorna har ett par blad

 

Bönbladlus
  • 0,25 Pirimor
Begynnande blomning  

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter