Åkerbönor-Nedvissning

 

Nedvissning Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
 
  • 2,5-3,5 Reglone

+

0,1 Herbinass/100 l vatten

När grödan är skördemogen

Max 1 behandling. 400-500 l vatten/ha. Endast i utsädesodling.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter