Våroljeväxter - Skadedjur

  

Skadedjur Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Jordloppa

 

 

 • 0,2-0.3 Karate 2,5 WG

 

 • 0,3 Sumi-alpha 5 FW

Vid uppkomst

 

 

 

Kålbladstekel
 • 0,15-0,2 Sumi-alpha 5 FW

 

 • 0,2-0,3 Karate 2,5 WG
Vid behov  

Rapsbagge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 0,3 Sumi-alpha 5 FW

 

 • 0,15-0,3 Karate 2,5 WG 

 

 • 0,3 Biscaya OD 240a

 

 • 0,15 Mospilan SGb

 

 • 0,2-0,25 Mavrik 2Fc

Följ bekämpnings-trösklarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi för att undvika resistens:

 • Använd befintliga bekämpningströsklar
 • Växla mellan olika typer av preparat
 • Undvika sena behandlingar

 

 

 

 

 

 

a) Får användas en gång, även i blommande gröda. Ej bifarlig.

b) Får användas två gånger, även i blommande gröda. Ej bifarlig.

c) Ej bifarlig. Men spruta inte i full blom.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter