Våroljeväxter - Växtnäring

 

Brist  Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt  Anmärkning

Mangan

 

 

 

 

 

  • 1,0-2,0 Mangan 235
  • 0,5-1,0 Mancab 500

 

 

Vid behov

 

 

 

 

 

 

Mangan,

magnesium, svavel, kväve, bor, molybden

 

  • 1,5-3,0 Brassec 

 

 

 

I grödans 4-9 bladstadium

 

 

Vid kraftig brist kan behandlingen upprepas efter 10 till 14 dagar.

 

 

Bor

 

  • 2,0 Bor 150 

 

Vid behov

 

 

Svavel

 

  • 15-20 Ammonsulfat

Vid behov

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter