Mot 30 smågrisar per sugga och år

I oktober månad förra året startade Svenska Foder upp sitt projekt Mot 30 (smågrisar per sugga och år) som syftar till att öka lönsamheten på gårdsnivå genom att se närmare på det management som man bedrivs och hur man kan förbättra det. Vi ställde några frågor till Lars Hermansson, Produktchef Gris och Knud Rasmussen, Försäljningschef Gris.
 
Svenska Foder har startat projektet Mot 30, för att hitta nya sätt att öka lönsamheten för sina kunder. Projektet Mot 30 startade i oktober månad 2010 med fyra välbesökta introduktionsmöten runt om i Sverige. Intresset för projektet var mycket stort. En av anledningarna till projektet var att försöka fokusera på saker som man som grisproducent själv kan påverka i det praktiska arbetet. Den negativa lönsamhetsspiral som just för tillfället härjar inom grisproduktionen kan man som enskild grisproducent inte lösa. Det man däremot kan göra är att fokusera på det man faktiskt kan göra.

- Det bästa enskilda sättet att förbättra lönsamheten i smågrisproduktionen – och något som grisproducenten själv kan påverka - är att förbättra produktionsresultatet, menar Lars Hermansson, Produktchef Gris. Antalet smågrisar per sugga och år är förmodligen det bästa nyckeltalet för att mäta produktionsresultatet. Det fångar upp såväl fruktsamhet, management, utfodring som avel. Vi har identifierat fyra förbättringsområden som vi valt att fokusera på i projektet:
 
  • Fler levande födda
  • Färre döda spädgrisar
  • Kortare digivningstid
  • Färre improduktiva dagar
 
Kan man åstadkomma en sådan förändring så syns det självklart i den enskilda gårdens ekonomi.
Hur menar man då att Svenska Foder kan hjälpa till med detta?

- Den huvudsakliga uppgiften i Svenska Foder är fortfarande att leverera foder som är effektiva för en god produktion, fortsätter Lars Hermansson. Men vi tror att vi även kan dela med oss av våra goda erfarenheter kring rena managementfrågor.

- Våra säljare har sett och varit delaktiga i olika sätt att jobba med rena managementfrågor i den praktiska verksamheten och den erfarenheten vill vi gärna vidareförmedla. Det gagnar givetvis också oss att våra kunder kan hitta och förbättra parametrar i sin verksamhet som gör att produktionen förbättras – för Svenska Foder är det livsviktigt att våra kunder tjänar pengar, konstaterar Knud Rasumssen, Försäljningschef Gris.

Svenska Foder är också en del av DLG-koncernen, Europas största foderproducent. Detta ger en tillgång till de senaste rönen om foder och management från de nordeuropeiska länderna, framförallt Tyskland och Danmark.
- Vi kan förmedla de senaste kunskaperna kring grisproduktion i dessa länder som kan ha effekt även i våra besättningar, menar Knud Rasmussen vidare. 

Men projektet betyder absolut inte att man vill konkurrera med rådgivningen.
- Tvärtom bygger projektets tankar kring management på det som rådgivningen förmedlar, fortsätter Lars.
Handlingsplanen för Mot 30 ser ut som följer:
 
  1. Upptakt – (tre möten i oktober) då man anmälde sitt intresse
  2. Gårdsbesök av Svenska Foder/Fodermix – insamling av data
  3. Gårdsspecifik handlingsplan med konkreta mål
  4. Uppföljning av handlingsplan, besök av Svenska Foder/Fodermix-säljare
  5. Möte med andra producenter i ”Mot 30”-gruppen
 
De inplanerade stallbesöken i Mot 30 har kommit igång bra och den feedback man har fått från de involverade har varit mycket positiv. Är du som läser det här intresserad av projektet finns det fortfarande möjlighet att komma med i programmet.

 

Kontakta då våra grissäljare

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter