En effektiv och flexibel växtnäring - Kalksalpeter

Kalksalpeter är en lite bortglömd gödning med ett konkurrenskraftigt pris som samtidigt har en god verkan på jorden. Produkten passar till ett flertal olika förhållanden och dess flexibilitet är en stor del av dess styrka. För amoniumfixerande
jordar, kalla förhållanden och torra förhållanden fungerar näringen utmärkt.

All komplettering i stråsäden sköts med kalksalpeter. Detsamma gäller för potatisodlaren med sin kompletteringsgiva. Frilandsodling för grönsaker, liksom frukt och bär hanteras på ett mycket bra sätt med kalksalpetern.

Vad är det då som är kalksalpeterns styrka?

Nummer ett är den snabba effekten du får. Eftersträvar du det är kalksalpeter att föredra framför såväl N27, Axan som N34. Den snabba effekten får du eftersom varan till största delen består av nitrat. Av den mängd kväve som finns i kalksalpeter – 15,5 % - består 14,1 % av nitratkväve och resten ammoniumkväve. Det är detta som ger den snabba effekten. Kväve tas upp av jorden som nitrat. Ingen omvandling före upptag är nödvändig, som är fallet vid ammonium – något som kan ta tid. Det gör kväveeffektivitet stor hos kalksalpeter.

Nummer två - som mycket väl kan ha en överordnad effekt framför den snabba effekten - är den kalkverkan man får på köpet. Om du ger 100 kg N/ha som kalksalpeter höjer du pH-värdet med motsvarande +100 CaCO3. Om du använder ammoniumsulfat på dina fält får du ett kalkbehov på 300 kg kalk per 100 kg N/ha; använder du UREA eller N34 blir behovet 100 kg och då du använder N27 har du ett kalkbehov på 86 kg kalk per 100 kg N/ha. Med kalksalpeter är kalkbehovet noll.

Glöm alltså för all del inte bort denna effektiva och flexibla näring som dessutom har ett konkurrenskraftigt pris denna säsong.

Lönsamt med kalksalpeter till:

  • Ammoniumfixerande jordar
  • Kalla förhållanden
  • Torr förhållanden 
  • All komplettering i stråsäd 
  • Återväxtgödsling i vall 
  • Kompletteringsgiva i potatis 
  • Frilandsodling av grönsaker 
  • Frukt och bär

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter